"Bezpieczene dzielnice" - podsumowanie pierwszego etapu


          Pierwsze efekty funkcjonowania programu „Bezpieczne dzielnice” są widoczne, odczuwalne i bardzo pozytywnie odbierane przez mieszkańców – przekonywali podczas spotkania w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, szkół i rad osiedlowych.

Obrazek nie może zostać załadowany

Reprezentanci podmiotów życia społecznego na osiedlach Dobrzec i Widok zostali zaproszeni na ulicę Jasną, by wspólnie z policjantami i organizatorami programu podsumować pierwsze trzy miesiące działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Przy stole rozmów zasiedli wszyscy partnerzy tego unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia. Gospodarzy reprezentowali Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły i jego zastępca podinsp. Andrzej Haraś a nasze stowarzyszenie prezes dr Mirosław Bryła – pomysłodawca i inicjator „Bezpiecznych dzielnic” oraz Grzegorz Szymański wiceprezes. Rangę spotkania podkreśliła obecność Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Rafała Kozłowskiego, który z uwagą przysłuchiwał się wyrażanym opiniom, a na zakończenie podzielił się swymi odczuciami z trzech kwadransów tego spotkania.

Podczas omówienia wyników programu, który m.in. stawia sobie za cel zbliżenie dzielnicowych do lokalnej społeczności nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy, którzy w swoich rewirach na co dzień pełnią służbę na osiedlach Dobrzec i Widok. Dzielnicowi pokrótce zreferowali podejmowane przez siebie działania w terenie akcentując jednocześnie dobrą współpracę i wsparcie jakie otrzymują od funkcjonariuszy innych pionów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, gdy tylko sygnalizują zwierzchnikom taką potrzebę. Innym ważnym elementem programu jest właściwa komunikacja dzielnicowego z mieszkańcami. Ta odbywa się cyklicznie za pośrednictwem listów dzielnicowego, które trafiają do wszystkich mieszkań na terenie objętym programem. W tej korespondencji funkcjonariusze opisują bieżące problemy i podejmowane przez policję środki zaradcze. Zwracają uwagę mieszkańców na niepokojące zjawiska, podpowiadają jak nie dać się oszukać i na co zwracać uwagę, by nie paść ofiarą przestępstwa.
W zgodnej opinii przedstawicieli podmiotów życia społecznego podejmowane działania są dostrzegane przez mieszkańców i pozytywnie przyjmowane. Dzielnicowi stają się rozpoznawalni, autentycznie stanowią cześć lokalnej społeczności a kontakt z nimi nie jest niczym utrudniony.
Pierwsze pozytywne efekty podjętych działań są odbierane jako małe, systematyczne kroki w stronę poprawy stanu bezpieczeństwa na osiedlach, a takie postrzeganie programu przez mieszkańców może już być źródłem satysfakcji jego twórców.

Program „Bezpieczne Dzielnice” zainaugurowano w marcu 2014 podczas wizyty w Kaliszu Komendanta Głownego policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego.
Głównym celem przedsięwzięcia jest współpraca Policji oraz zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego podmiotów życia społecznego w dzielnicy. Stosowny dokument sygnowali wówczas: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły oraz pomysłodawca koncepcji dr Mirosław Bryła Prezes Stowarzyszenia „Sieć Bezpieczeństwa” i Grzegorz Szymański wiceprezes stowarzyszenia.
Inicjatywa wpisuje się w historię wcześniejszych kaliskich projektów „Pomoc Sąsiedzka” i „Mój dzielnicowy”, które ciągle są znane, a niekiedy stosowane w kraju.

Kluczowym celem programu „Bezpieczne Dzielnice” jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa na obszarze dzielnicy Dobrzec i Widok oraz zbliżenie dzielnicowego do obywateli w rejonie służbowym. Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy przewidziany na rok czasu. Jednak w przypadku uzyskania akceptacji społeczności osiedla i osiągnięciu satysfakcjonujących wyników, może przybrać charakter trwały.Sieć w osiedlach:

Osiedle Dobrzec
informacje o osiedlu www.dobrzec.siecbezpieczenstwa.pl
Osiedle Rypinek
informacje o osiedlu www.rypinek.siecbezpieczenstwa.pl

0000321832KRS:
301027090 REGON:
6182095741 NIP:

Rachunek Bankowy(NRB):
05234000091000246000000033