Nasze „Bezpieczne dzielnice”


          Znaczącym sukcesem okazał się zainicjowany przez nasze Stowarzyszenie pilotażowy projekt „Bezpiecznie dzielnice”. Jego celem jest podniesienie standardów pracy dzielnicowego oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Podsumowania efektów pierwszego etapu tego programu dokonano podczas konferencji naukowej, która odbyła się 2 grudnia 2015 w Auli Colegium Novum PWSZ. Podczas prezentacji omówiono założenia teoretyczne projektu, praktyczną stronę jego realizacji oraz wyniki badań społecznych dotyczących poczucia bezpieczeństwa zrealizowanych m.in. na osiedlu Dobrzec pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr. hab. Janiny Czapskiej i dr Michaliny Szafrańskiej.

Obrazek nie może zostać załadowany

Przypomnijmy, że w 2014 roku Wielkopolski Komendant Policji w Poznaniu, Prezesi Stowarzyszenia „Sieć Bezpieczeństwa” w Kaliszu i Komendant Miejski Policji w Kaliszu podpisali porozumienie o rocznej pilotażowej realizacji programu „Bezpieczne Dzielnice” na kaliskich osiedlach „Dobrzec” i „Widok”. Obejmują one teren obsługiwany przez czworo dzielnicowych, który jest zamieszkały przez ok. 30 tysięcy mieszkańców. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie przez Policję oczekiwanej i satysfakcjonującej służby dzielnicowego w rejonie służbowym, w miejscu zamieszkania.
W konferencji podsumowującej program udział wzięli między innymi insp. dr Rafał Batkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Anna Kuźniar, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mł. insp. Mirosław Ścisły Komendant Miejski Policji w Kaliszu, twórca założeń programu - dr Mirosław Bryła Prezes Stowarzyszenia „Sieć Bezpieczeństwa” oraz wiceprezydenci Kalisza - Karolina Pawliczak i Piotr Kościelny.
Na sali obecni byli również komendanci miejscy i powiatowi z terenu województwa wielkopolskiego oraz partnerzy społeczni programu.
Doświadczenia zdobyte w Kaliszu będą najprawdopodobniej wykorzystane w innych miejscach naszego regionu, a być może i całego kraju. Natomiast władze Kalisza zadeklarowały pomoc w rozwijaniu „Bezpiecznych dzielnic” w naszym mieście.Sieć w osiedlach:

Osiedle Dobrzec
informacje o osiedlu www.dobrzec.siecbezpieczenstwa.pl
Osiedle Rypinek
informacje o osiedlu www.rypinek.siecbezpieczenstwa.pl

0000321832KRS:
301027090 REGON:
6182095741 NIP:

Rachunek Bankowy(NRB):
05234000091000246000000033