Stowarzyszenie „Sieć Bezpieczeństwa” jest grupą osób o uznanym dorobku zawodowym w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, komunikacji społecznej i działalności samorządowej.
Oferując swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności na rzecz pożytku publicznego chcemy edukować, integrować, podnosić społeczne standardy i wpływać na poprawę jakości życia lokalnych społeczności.
Swoje cele realizujemy poprzez precyzyjne rozpoznawanie potrzeb społeczności i środowisk, współpracę z lokalnymi liderami, ścisłe współdziałanie z samorządem. Oddając swoją wiedzę i umiejętności do dyspozycji mieszkańców osiedli i wsi, miast i gmin tworzymy sieć bezpieczeństwa, a także współtworzymy nową jakość życia lokalnych społeczności.
W przygotowaniu0000321832KRS:
301027090 REGON:
6182095741 NIP:

Rachunek Bankowy(NRB):
24203000451110000002050350