Projekt: "Integracja i nabywanie nowych umiejętności u progu jesieni życia".


Integracja w Mikstacie

Stowarzyszenie Sieć Bezpieczeństwa z Kalisza wspólnie z Miastem i Gminą Mikstat zainaugurowały projekt „Integracja i nabywanie nowych umiejętności u progu jesieni życia”. Działania realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII działanie 7.3). W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury obok uczestników i organizatorów wzięli udział Burmistrz Mikstatu Bogdan Małecki i przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie.

Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest integracja społeczna osób w wieku powyżej 55 roku życia poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności, doskonalenie ich w grupie rówieśników o podobnych problemach, a w konsekwencji włączenie się w nurt aktywnego życia wśród lokalnej społeczności. Działania realizowane są w czterech zespołach, które pozwolą nabyć umiejętności: haftu krzyżykowego, wyplatania wikliny, zbierania i suszenia ziół oraz produkcji przedmiotów drobnego rzemiosła użytkowego.

Cele szczegółowe projektu, to: nabycie nowych umiejętności, pozwalających zagospodarować wolny czas, zwiększenie zaradności i aktywności życiowej, wzrost poczucia przynależności do środowiska społecznego, zwiększenie dostępności do życia społeczności lokalnej, poprawa jakości życia uczestników projektu.

- Projekt, który realizujemy w Mikstacie wspólnie z Miastem i Gminą to nie pierwsze działanie naszego Stowarzyszenia na tym terenie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z burmistrzem i społecznością lokalną zrealizowaliśmy już tutaj duży projekt poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że w ten sposób możemy służyć swoją wiedzą i doświadczeniem tej lokalnej społeczności – mówi dr Mirosław Bryła, prezes Stowarzyszenia Sieć Bezpieczeństwa.


Projekt w Mikstacie na półmetku

Działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII działanie 7.3) są już na półmetku, a wielki finał i promocję efektów pracy 30-osobowej grupy uczestników zaplanowano na sierpień, podczas uroczystość ku czci św. Rocha. Podczas zajęć uczestnicy przygotowują wspaniałe produkty z wikliny, olśniewające obrazy metodą haftu krzyżykowego, wspaniałe bukiety z kwiatów i ziół a także inne wyroby. Spotkania w ramach realizowanych warsztató odbywają się w doskonałej, rodzinnej atmosferze, która sprzyja pracy, zdobywaniu nowych umiejętności i integracji.


Promowaliśmy własne produkty

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Integracja i nabywanie nowych umiejętności u progu jesieni życia” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.3 jest zdobywanie wiedzy na temat atrakcyjnego promowania swoich wyrobów. Temu właśnie celowi służyło spotkanie integracyjne zrealizowane w ramach festynu w mikstackim parku, podczas którego uczestnicy projektu mogli zaprezentować swoje produkty uczestnikom Trójowej Magistrali Rowerowej organizowanej przez Program III Polskiego Radia.

Wyroby przygotowane przez uczestników projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem festynowych gości, pozwoliły nawiązać nowe kontakty i popularyzować realizowane działania wśród szerszej publiczności.

Efektowny finał projektu

Pokazaliśmy nasze prace
Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Mikstatu i gości cieszyły się wystawy prac uczestników projektu „Integracja i nabywanie nowych umiejętności u progu jesieni życia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy projektu pokazali swoje prace podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha, a także w trakcie sesji popularno-naukowej towarzyszącej temu wydarzeniu. Wśród gości, którzy wyrazili swoje szczególne uznanie na temat zrealizowanych działań i ich efektów był ksiądz biskup Teofil Wilski.
Wystawę zorganizowano w sierpniu 2010 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury oraz w specjalnym namiocie wystawienniczym podczas uroczystości odpustowych, które tradycyjnie przyciągają do Mikstatu wielu gości z całego kraju. Uwagę zwiedzających w sposób szczególny przykuwały piękne obrazy wykonane w technice haftu krzyżykowego, bajecznie kolorowe bukiety kwiatów i ziół, efektowne wyroby z wikliny i przedmioty drobnego rzemiosła użytkowego.

Wszystkie prace powstały w ramach realizowanego w Mikstacie przez Stowarzyszenie Sieć Bezpieczeństwa projektu, którego celem była integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt zrealizowano w ramach priorytetu VII (działanie 7.3) POKL.
Widząc ogromne zainteresowanie swoimi wyrobami wśród zwiedzających, uczestnicy projektu przekonali się, że warto wykorzystywać i rozwijać umiejętności zdobyte podczas warsztatów.powrót do "DZIAŁALNOŚĆ"W przygotowaniu

...
więcej


Sieć w osiedlach:

Osiedle Dobrzec
informacje o osiedlu www.dobrzec.siecbezpieczenstwa.pl
Osiedle Rypinek
informacje o osiedlu www.rypinek.siecbezpieczenstwa.pl

0000321832KRS:
301027090 REGON:
6182095741 NIP:

Rachunek Bankowy(NRB):
24203000451110000002050350