Prezes:                 dr Mirosław Bryła


  Wiceprezesi:        nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak
                           

                                Grzegorz Szymański           Przewodniczący:   Tadeusz Horyza

                                Kazimierz Marciniak

                                Mariola Quoos


powrót do "O NAS"
W przygotowaniu0000321832KRS:
301027090 REGON:
6182095741 NIP:

Rachunek Bankowy(NRB):
24203000451110000002050350